296. [Mot klåda]

Lästext

[Mot klåda]

1 Björkkol kastat hastigt i kallt vatten, och tagit straxt upp igen, satt under bara foten det längsta man kan tåla, hjälper straxt mot sta eller boren, vilket är ett kliande ting under foten, att man må riva till bara benet så kliar det ändå.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  [Mot klåda]

  Biörk Kåhl Kastat hastit i Kalt watn, och tagit straxt up igen sat under bara foten dett längsta man Kan tola hielper straxt mot sta eller boren, hwi[l]ket är ett Klianade ting under foten, at man må rifwa till bara benet så Kliar det än då.