48. En annan citronkaka

Lästext

En annan citronkaka

1 Tag 1 skålpund mandel och stöt dem rätt små med rosenvatten, tag 1 skålpund fint stött socker, 10 citroner kramas saften väl ut, 8 stycken äggulor, tag 1 semla och skär skorpan tunt av och |32|skär den i lagom stycken och låt rhenskt vin på att det bliver genomblött, blanda det allt till hopa, riv litet citronskal där uti, gör en deg som en annan tårta och lägg i en tårtpanna och häll det som ovan bemält är uti, men ingen deg ovan uppå sätt, det bakas i ugnen eller med glöd.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  En annan Citron Kacka

  tag 1 skå: mandel och stöt dem Rät små med Råßen watten tag 1 skå: fint stöt socker 10 Citroner Krammas saftten wäll uth 8 stycken ägg gulor tag 1 simbla och skiär skorpan tunt af och |32|skiär den i luagom stycken och låt Renst win på at det blif:er genom blöt blanda det alt till hopa Rif litet Citron skahl der utij giör en deg som en annan tårta och lägg i en tårt panna och häll det som ofwan bemält ähr utij, män ingen degg ofwan uppå sät det backas i ungen ellär med glöd.