89. Ett tjäderpastej

Lästext

Ett tjäderpastej

1 Man tager en tjäder och förväller honom först, och sedan späckes han med fläsk och doppas det först i grant salt och pepprar och sedan lägges fågelen i djupt fat och slås vatten och ättika på honom och lagerbärsblad samt citron, låt fågelen ligga där uti över natten, sedan tager man grovt mjöl och varmt vatten och göres en hård deg utav, den vrides och kavlas mycke väl att det bliver smidigt, sedan kavlas den ut som en kaka och skäres efter fåglen och slås litet vin på honom, |56|sedan lägger man deg uppå honom och krusor som man behagar och sättes i ugnen, smörjes med äggevita att degen fastnar i hop.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  et tiäder Pastei

  Man tager en tiäder och för wäller honom först, och sedan späckes han med flesk och doppas det först i grant salt och pepprar och sedan lägges fåggelen i diupt fat och slås watten och äticka på honom och lagerbärs blad samt Citron lått fågelen ligia där utij öfwer natten sedan tager man groftt miöhl och warmt watten och giöres en hård deg utaf den wrides och Kaflas mycke wäll att det blifwer smidigt, sedan Kaflas den ut som en Kacka och skiäres eftter foglen och slås litet win på honom |56|sedan lägger man deg uppå honom och Krußor som man behagar och sättes i ungen smörijes med ägge wijta at degen fastnar i hopp.