94. Pastej av blötfisk

Lästext

Pastej av blötfisk

1 Tag blötfisk eller sporor, förväll den i vatten, sedan slås den på ett durkslag att vattnet rinner väl av, så tag benen väl i från och läggas fisken i söt mjölk med kastanjer och russiner och murklor som måste först förvällas, när detta nu är tillsammans kokat lagomt, siles mjölken i från, när det är svält lägges det i pastejen med färskt smör där uti och frikadeller i mellan varvtals som så skall varda gjorda, man tager lutfisk som är förvälld, en god oxemärg eller njurtalg och hackas tillsammans, sedan persilj, peppar, rivet bröd och salt samt söt grädda, där av göres små frikadeller och stekes de först i smör |63|i en panna att de bliva bruna, sedan allt är inlagt så lägges lock uppå och strykes över med ägg och gräddas i ugn, så tages den mjölken som fisken är stuvat i och redes av med äggeblomma och muskot där uti och när pastejen är färdig göres ett litet hål och slås in med tratt, så är det färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  posteye af Blöt fisk

  Tag blötfisk äller sporor förwäl den i watten sedan slås den på et durckslag at watnet Rinner wäll af så tag bennen wäll i från och läggas fisken i sööt miölck med Castanjer och Rußinner och murcklor som måste först förwällas, när detta nu är till sammans Kockat lagomt, silles miölcken i från, när det ähr swält legges det i posteyen med färskt smör der utij och freckadeller i melan warftals som så skall warda iorda, man tager lutfisk som ähr för wäld, en god oxe märg ellär niurtalg och hackas till sammans sedan Persilj Peppar Rifwet bröd och salt samt sööt grädda, der af giöres små Frickadeller och steckes de först i smör |63|i en panna at de blifwa brunna, sedan alt ähr inlagdt så lägges låck uppå och stryckes öfwer med ägg och gräddas i ugn så tages den miölcken som fisken ähr stufwat i och Redes af med äggebloma och musckot der utij och när posteyen ähr färdig giöres et litet hol och slås in med trat så ähr det färdigt.