114. En rätt av äpplen

Lästext

En rätt av äpplen

1 Skär äpplen små och kärnhuset väl i från, stek dem i smör som först är väl skiret att det bliver som ett annat mos, lägg där uti citron, socker och kanel, |80|tag så skönt löst vetebröd och skär i skivor och stek det på halster, skrapa det väl ren och lägg på ett fat bredvid varandra och lägg äpplena där på ett fingers tjockt, sedan bröd igen ett varv ovan uppå, tag sedan vin, korinter och socker och slå där på, och det smöret som äpplena stuvades uti, låt det kokas på ett fyrfat och strö sedan socker och kanel på, så är det färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  En Rät af äplän

  skiär äplän små och Kiärnhuset wäll i från steck dem i smör som först är wäll skiret at det blifwer som et annat moos läg der utij Citron socker och Canel, |80|tag så skiönt löst wette bröd och skiär i skifwor och steck det på halster skrapa det wäll ren och läg på et fat bredewijd war andra och läg äpplänna der på et fingers tiockt sedan bröd igen ett warf åfwan uppå, tag sedan win Corinter och socker och slå der på, och det smöret som äpplänna stufwades utij, let det Kockas på et fyrfatt och ströö sedan socker och Canel på så ähr det färdigt.