223. Noch citrongult att färga

Lästext

Noch citrongult att färga

1 Där till tager man 3 lod vit vinsten, 3 lod alun, vilket lägges i en kittel med 5 kannor vatten som skall smältas och till dess det bliver kokhett, sedan lägges tyget däruti, som skall ligga över natten. Samma dagen lägger man ett skålpund franskt gräs i 4 kannor vatten, andra dagen tar man tyget och sköljer det, därefter sättes gräset på elden i kittelen som kokas en god timma, så tar man och silar det uti kittelen och lägger det betade tyget däri och skall det röras flitigt om en fjärdedels timma däruti. Sedan tages tyget upp och lägges där till |150|2 lod vit potaska, vilken röres först väl om, sedan lägger man åter tyget däruti och hanterar det flitigt, till dess det bliver så hög färg som man vill havat. Vill man hava svavelgult, så låter man intet ligga det så länge uti samma färg, utan sköljes i kallt vatten och torkas.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Noch Citron golt at Färga.

  der till tager man 3 lod hwit winsten, 3 lod alun, hwilket lägges i en Kitel med 5 Kannor watn som skall smältas och til deß det blifwer Kokhett, sedan lägges tyget deruti, som skall ligga öfwer natten. Samma dagen lägger man ett skålpund Franskt Gräs i 4 Kannor watn, andra dagen tar man tyget och sköljer det, derefter sättes gräset på elden i Kitelen som Kokas en god tima, så tar man och silar det uti Kitelen och lägger det betade tyget deri och skall det röras flitigt om en fierdedels tima deruti. Sedan tages tyget up och lägges der til |150|2 lod hwit potaska, hwilken röres först wäl om, sedan lägger man åter tyget deruti och handterar det flitigt, til deß det blifwer så hög färg som man will hafwat. Wil man hafwa Swafwel golt, så låter man intet ligga det så länge uti sam[m]a färg, utan sköljes i Kalt watn och torkas.