316. Recept för bröstvärk

Lästext

|216|

Recept för bröstvärk

1 40 stycken vita rovor väl skalade förvälles uti rent vatten, som sedan avslås; i vars ställe 2 kannor gott brunnsvatten slås i grytan på rovorne, var efter de under lock kokas så länge, att ungefärligen ½ stop såd övrigt bliver, var till pressas saften av alla rovorna, och med 2 lod lakrits och 4 lod socker, kokas täckt ½ timma; således är saften av rovorna färdig, att brukas för hosta och bröstvärk morgon, middag, och afton, à 2 tetassar var gång väl varmt, var på man undergår ringa svettning. |217|För moder och kolikpassion brukes med följande droppar således att man intager 1 gott skedblad obeblandat på nykter maga, varpå man svettas 2 timmar, och 2 gånger om dagen.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |216|

  Resept för Bröstwärck

  40. st. hwita Rofwor wäll skallade för wälles utj Rent waten, som sedan afslås; i hwars ställe 2. Kannor got Brunswaten slås i grytan på Rofworne, hwar efter the under låck Kokas så länge, at ongefärligen ½ stop såd öfrigit blifwer, hwar till Präßas saften af alla Rofworna, och med 2 lod lachritz och 4. lod socker Kockas täckt ½ timma; Således är saften af Rofworna färdig, at Brukas för hosta och bröstwärk morgon, middag, och afton, a 2. Thee taßar hwar gång wäll warmt hwar på man under går Ringa swetning. |217|för moder och Colic-Passion brukes med. följande droppar såled[e]s at man intager 1 godt skiedblad obeblandat på nychter maga, hwarpå man swettas 2 timar, och 2. gånger om dagen.