136. Göra bruneller

Lästext

Göra bruneller

1 Tag vita och röda plommon som stora |94|är och flå huden av, tag stenen ut, lägg dem på ett bräde att torka i en ugn, men intet måste de hårt torkas, så tager man dem och lägger dem i en låda varvtals och i mellan vart varv fint kanariesocker, lägg så tyngd på dem att de ligga väl i hop.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  giöra Brunellär

  tag wita och Röda plommon som stora |94|ähr och flå huden af tag stennen ut, läg dem på et bräde at torcka i en ugn män intet måste de hårt tårckas så tager man dem och lägger dem i en låda warftals och i melan wartt warf fint Canari socker läg så tynngd på dem at de liggia wäll i hop.