138. Baka små smörkakor

Lästext

Baka små smörkakor

1 Tag ett gott halvt stop mjölk, 7 stycken ägg, rosenvatten, mjöl och en god del färskt smör som först skall väl tvättas och kramas i degen och så brukas väl med kavla, ty hon får icke vara så hård att, hon kan knådas och skall man se om det är nog smör uti så skiner den, sedan lägger man papper på ett spjäll och strör mjöl på och lägger så deg med en sked så stora man behagar och göres jämnt i brädden sedan tages en fjäder och strykes rosenvatten där på |96|och sedan strös socker på och så sättes i ugn och aktas att de ej brännas, man kan och göra detta allt i en kaka om man behagar, kan och här uti brukas muskotblommor, kardemummor och socker om man behagar.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Backa små smör Kackor

  tag et godt halftt stop miölck 7. stycken ägg Roßen watten miöhl och en god dell färst smör som först skall wäll tuättas och krammas i degen och så Bruckas wäll med Kafla ty hon får icke wara så hård at, hon Kan Knådas och skall man see om det är nog smör utj så skinner den, sedan läger man paper på et spield och strör miöhl på och lägger så deg med en skied så stora man behagar och giöres jembt i brädden sedan tages en fieder och stryckes Roßen watten der på |96|och sedan strös socker på och så setes i ugn och achtas at de eij brännas, man Kan och giöra detta alt i en Kacka om man behagar, Kan och här utj bruckas muskotb: Kardemummor och socker om man behagar.