176. Baka citronbröd

Lästext

|119|

Baka citronbröd

1 Tag 2 äggevitor och där till en citron var av skalet rives på ett rivjärn i bland äggen, vispa det väl tillsammans, sedan tag fint siktat socker genom ett florsikt och rör med en sked i bland att det bliver så tjockt att du kan hanterat, bruka honom rätt väl, tag sedan fint rismjöl på händerna och baka den ut som du själv vill och sätt dem på papper med rismjöl under och sättes i lindrig värma i ugn.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |119|

  Backa Sitron bröd.

  tag 2. äggewitor och der till en Citron war af skallet Rifwes på et Refjern i bland äggen wißpa det wäll till sammans sedan tag fint sigtat socker genom et flor sigt och Rör med en skied i bland at det blifwer så tiockt at du Kan hanterat brucka honom Rät wäll, tag sedan fint Riß miöhl på händerna och backa den ut som du sielf will och set dem på paper med Rißmiöhl under och settes i lindrig wärma i ung.