319. Herr regementsfältskärens Mattens recept

319. Herr regementsfältskärens Mattens recept

Lästext

Herr regementsfältskärens Mattens recept

Ögonrecept

Fänkålvatten för1 styver
Lindenblutvatten1 dito
Augentrostvatten1 dito
Rittersporvatten1 dito
Calitzensteinsvatten1 dito
Flaskon1 dito
18 öre kopparmynt

1 För stenpassion den blå blomman på ljung pulveriserat och intagit är gott.

 

2 Grytsot för styng.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  H: Regements Fält skiärens mattens resept.

  ögon resept

  Fenckol wattn för1. st:f:
  Lindenblut wattn1 ditto
  augentrost wattn1. ditto
  Ritterspor wattn1. ditto
  Calitzenstein wattn1 ditto
  Flaskon1. d:o
  18 ./.[öre] Kop:t

  för sten passion den blå blomman på liung bulfwveserat och in tagit är gåt

   

  gryt sot för styng