184. En god styrkjesoppa

Lästext

En god styrkjesoppa

1 Man tager ett stop vatten eller så mycke man behagar, lägger där uti russin och korinter, låter något koka, tages nästan lika mycke vin, kanel, muskotblomma, socker, citronskal och rivet rågbröd och vetebröd, hälften av vardera, låter så koka till det bliver lagom.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  En god styrkie soppa.

  Man tager et stop waten ellär så mycke man behagar lägger der utj Rußin och Corinter låter något Kocka tages nästan licka mycke win Canel muskotb: socker Citron skall och Rifwet Rågh bröd och wette bröd helftten af war dera låter så Kocka till det blifwer lagom.