317. Recept på ett gott och försökt ögonvatten

317. Recept på ett gott och försökt ögonvatten

Lästext

Recept på ett gott och försökt ögonvatten

Tutia praeparata2 qvintin
Kamfer2 qvintin
Gott rosenvatten8 lod
Gott ögnetröstvatten8 lod
Rhenskt vin2 lod

1 Kamfer väl smått stött ihop med tutia, sedan blandat tillsammans med bemälte tvenne vatten och vin, väl tilltäppt, uti ren flaska förvarat, där av en droppa var morgon, middag och afton i ögat låtit, sedan det först är upprört, hjälper.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Recept på et gått och försökt ögon wat:n

  Tutia praeparata2. q:n
  Camphert2 q:n
  gått Rosen wat:n8. lod
  gått ögne tröst wat:n8. lod
  Renst win2 lod.

  Camphert wähl smått stött ihop med tutia, sedan blandat till sammans med bemelte twenne wattn och win wähl till täpt, utj ren flaska förwarat, der af en droppa hwar morgon middag och aftton i ögat låtit, sedan det först är uprört, hielper.