199. Att baka krokan

Lästext

Att baka krokan

1 Man tager ett ägg, 3:ne skedblad vatten, så när ett ¼ skålpund socker, 1 ½ mark smör, väl saltet uttvättat, först göres degen av sockret, ägget och vattnet, sedan kavlas degen och smöret väl uti, så rätt i tunna kakor, gräddas i en tårtpanna till de bliva bruna, strykes över med mos, vad slag man har.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  at backa Corquan.

  man tager et ägg 3:ne skiedblad waten så när et ¼ skå: socker 1 ½ mark smör wäll saltet ut tuättat först giöres degen af sockret ägget och wattnet sedan Kaflas degen och smöret wäll utj så Rät i tuna Kackor gräddas i en tort panna till de blifwa brunna st[r]yckes öfwer med moos wad slag man har.