278. Att färga lingarn med indigo på ett annat manér

278. Att färga lingarn med indigo på ett annat manér

Lästext

|193|

Att färga lingarn med indigo på ett annat manér

1 Först samkas urin uti ett kärl som hålles väl täppt, och står till dess hon är väl klar, när man sedan vill färga, slås det klara helt sakta av, i själva färgbyttan, sedan tages 2 lod av bästa indigo till var mark garn, stötes väl fint och lägges uti en liten påsa i byttan, tre dygn förr än man lägger garnet uti, skall färgen där uti ligga att blötas, och gnuggas dageligen utur påsan, sedan lägger man vit pottaska där uti efter behag, och även garnet som först skall manglas väl mjukt, sedan röres det och gnuggas 2 gångor om dagen, vore det för ljust, torkas det och manglas, och lägges åter där uti.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |193|

  at färga Lingarn med Indigo på et annat maner.

  först samkas urin utj et Kiäril som holes wäll täpt, och står till des hon är wäl Klar, när man sedan will färga, slås det Klara helt sachta af, i sielfwa färg Bytan, sedan tages 2 lod af bästa Indigo till hwar mark garn stötes wäll fint och läges utj en liten påßa i Bytan, tre dyng för än man legger garnet utj, skall färgen där utj ligga at blötas, och gnugas dageligen utur påßan, sedan lägger man hwit potaska där utj efter behag, och äfwen garnet som först skall manglaß wäll miukt sedan Röres det och gnugas 2 gångor om dagen, wore det för Liust, torkas det och manglas, och leges oter där utj.