306. Beprövat botmedel för all slags frossa

Lästext

|208|

Beprövat botmedel för all slags frossa

1 8 lod pomeransskal eller 6 lod knoppar krossas.

2 8 dito alant, eller ålandsrot, stötes smått.

3 8 dito brödkummin

4 8 dito mogna enebär

5 2 dito baggesöta

6 2 dito göpner malörtknoppar

7 Dessa species låter man uti en butelj om en kannas mått, slår där uppå ett stop rent svenskt brännvin, täpper det väl, när det stått 7 à 8 dygn uti medelmåttigt varmt rum, och 2 gångor om dagen blivit skvalpat, är det färdigt.

8 En timma förr än paroxysmusfrossan väntas, gives patienten ett skedblad uti en medelmåttig sup brännvin, då han straxt lägger sig uti en varm säng, och höljes väl med kläder, kommer han i svettning förr än febern hinner infinna sig, bliver den med allo kvitt.

9 Kvantiteten av medikamentet passas efter patientens år och styrka, större eller mindre, äro alla ingredienser goda och patienten får i rättan tid behöves icke mer än ett skedblad.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |208|

  Bepröfwat botmedel för all slags fråßa

  8 lood Pomeranatz Skall eller 6 lod Knåppar Kroßas.

  8 d:o alant, eller alands root, stötes smått.

  8 d:o bröd Kummin.

  8 d:o mogna Ennebär.

  2 d:o bagge Söta.

  2 d:o Göpner malört Knoppar.

  deße spesis låter man uti en Boutelje om en Kan[n]as mått, slår där uppå et Stop rent Swänskt bränwin, täpper det wäl, när thet ståt 7. a 8 dygn uti medelmåttigt warmt rum, och 2 gångor om dagen blifwit sgwalpat, är dett färdigt.

  En timma för än Paroxysmus Fråßan wäntas, gifwes patsienten ett Skiedblad uti en medelmåttig sup bränwin, då han straxt lägger sig uti en warm säng, och hölies wäl med Kläder, Kommer han i swetning för än Febern hinner infinna sig, blifwer then med allo Qwitt.

  Qvantiteten af Medikamentet paßas efter Patientens År och styrka större eller mindre, äro alla ingredientier goda och Patienten får i rättan tid behöfwes icke mer än ett Skiedblad.