135. Tårtedegen

Lästext

Tårtedegen

1 Man tager 2 marker vetemjöl som gott är, stålkvarns är den bästa, där till |93|vatten, ½ lod bränt alun om man behagar, litet brännevin, 2 äggeblommor, somliga bruka och med vitan i bland, men degen skall ej göras mycket hård, sedan tages där till 2 marker smör som väl tvättas och bakas i tunna kakor och torkas väl vattnet av med ett kläde, så lägges det på degen och kavlas väl 5 gånger att man ser att smöret är jämt inne, så tages en del och kavlas ut och lägges ut till botten, antingen på fat, panna eller spjäll, då skall vara papper under degen, på så vad slags fyllning man behagar och där på socker och kanel, sedan skärs rimsor med en bakelsespåra och lägges i rutor som det vore flätat, men intet för tätt och sedan en rimsa kring brädden som kan krusas efter behag, man kan och lägga lock uppå och skära det ut efter vars och ens tycke.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  tårte deggen

  Man tager 2 mark: wetemiöhl som godt ähr ståhl Kwarns är den bästa der till |93|waten ½ lod bränt alun om man behagar litet Bränne win 2. ägge blommor, sombliga brucka och med witan i bland, men degen skall eij giöras mycket hård, sedan tages der till 2. mark: smör som wäll tuättas och backas i tunna Kackor och torckas wäll watnät af med et Kläde så lägges det på degen och Kaflas wäll 5. gånger at man ser at smöret är iämbt inne så tages en dell och Kaflas ut och lägges ut till båten antingen på faat, panna ellär spield, då skall wara papper under degen på så wad slags fylning man behagar och der på socker och Canel sedan skiärs Rimßor med en backelße spåra och lägäs i Rutor som det wore flätat men intet för tät och sedan en Rimßa kring brädden som Kan Krußas eftter behag man Kan och läggia låck uppå och skiära det ut efter wars och enns tycke.