154. Tjockråd

Lästext

Tjockråd

1 Man tager 30 ägg, där av allenast några få med vitan, några skedblad söt grädda, socker, kardemummor och muskotblommor och anis om man behagar, detta vispas rätt väl in, bättre det vispas dess bättre bliver det, sedan lägges fint mjöl uti och göres lös deg och brukas rätt, ty dess bättre det brukas dess bättre och vitare bliver det, sedan rillas de ut och lägges i järn mot och aktas väl att de bliva väl gräddade. NB: man kan taga 10 eller 15 ägg med vitan allt som man har råd till och söt grädda som man behagar.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Tiock Råd

  Man tager 30. ägh der af alenast några få med witan några skiedblad sööt grädda socker Kardemummor och muskotb: och annis om man behagar detta wißpas Ret wäll in betre det wißpas des betre blifwer det sedan lägges fint miöhl utj och giöres löös deg och Bruckas Rätt ty des betre det bruckas des betre och witare blifwer det sedan Rillas de ut och läggäs i Iärn mot och acktas wäll at de blifwa wäll gräddade. NB: man Kan taga 10. e: 15. ägg med witan alt som man har Råd till och sööt grädda som man behagar.