56. Äggekaka med sylta vinbär

Lästext

Äggekaka med sylta vinbär

1 Först göres en tunn äggekaka med litet rosenvatten och |36|socker, den lägges på ett fat och lägger där på insylta vinbär, så gör än då en sådan tunn äggekaka och lägg där på, och slå en äggegula runt i kring att kakona löpa i hop, detta sättes på ett fyrfat att det litet kokar, så tager man det vita av ägget och blandar med socker och strykes över kakan och sedan hålles eld över att han skummar sig, eller sätter som snarast i en varm ugn, då behövs det intet på fyrfat, dock är det bättre.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  ägge Kacka med sylta winbär

  först giöres en tun ägge Kacka med litet Roßen watten och |36|såcker den lägges på et faath och lägger der på insylta winbär så giör än då en sådan tun ägge Kacka och läg där på, och slå en ägge gula Runt i Kring at kackona löpa i hop, detta settes på et fyrfat at det litet Kockar, så tager man det wita af äggät och blandar med såcker och stryckes öfwer Kackan och sedan hålles eld öfwer at han skummar sig, ellär sätter som snarast i en warm ungn, då behöfs det intet på fyrfat, dåck är det bettre.