60. En god ostkaka

Lästext

|38|

En god ostkaka

1 Man tager 6 kannor mjölk och värmer henna sommarljum, sedan slår man i ett fat 6 ägg, 6 skedblad vetemjöl, rosenvatten och vispar det mycket väl och slår uti mjölken med löppervatten uti och låter stå till dess vasslan skär sig väl ifrån osten, sedan öser man osten i ett såll och låter rinna vasslan av, sedan slår man ostkakan i ett fat och bakar i ugnen, när hon är brun ovanpå vändes kakan om på samma fat man vill bära henne in uppå och sättes i ugnen till dess hon bliver lagom brun, där till göres en soppa av söt grädda, färskt smör, rosenvatten, socker och kanel och 2 äggeblommor eller mjöl rätt litet som slås över kakan.

2 PS. Osten skall ej länge stå i sålle, när det sättes första gången och lägges intet på när den sättes andra gången lägger man väl socker under och över slås straxt soppan på och låter så bliva brunt, rättas an med socker och kanel.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |38|

  En god ost Kacka

  man tager 6. Kannor miölck och wärmmer henna sommar liöm, sedan slår man i et fat 6. ägg 6. skieblad hwette miöhl Roßen watten och wißpar det mycket wäll och slår utij miölcken med löpper watten utij och låtter stå till des waßlan skiär sig wäll ifrån osten sedan ößer man osten i et sål och låtter Rinna watslan af sedan slår man ost Kackan i ett faat och backar i ungen när hon är Brun ofwanpå wändes Kackan om på samma fatt man will bära henne in uppå och settes i ungen till des hon blifwer lagom brun, der till giöres en såppa af sööt grädda färskt smör Roßen watten socker och canel och 2 ägge blommor eller miöhl Rät litet som slås öfwer Kackan.

  PS. osten skall eij länge stå i sålle, när det sättes första gången och lägges intet på när den sättes andra gången lägger man wäll såcker under och öfwer slås straxts såppan på och låter så blifwa brunt Rättas an med socker och canel.