227. Nejlikebrunt att färga

Lästext

Nejlikebrunt att färga

1 Till ett skålpund tager man gul bresilja 8 lod, galläpplen 8 lod, stötes väl smått, lägges i 4 kannor vatten i en kittel att kokas i en halv timma, sedan tager man garnet upp och lägger däruti 8 lod krapp som tillförene är blöt, åter lägger man det samma garnet däruti, låter det kokas sakta, som röres flitigt om, sedan tages det igen upp och lägges 4 lod svensk victril däruti, röres väl om och kokas till dess det blir nog brunt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Näglicke brunt at Färga.

  Till ett Skålpund tager man Gol Brisilia 8 lod, Galläplen 8 lod, stötes wäl smått, lägges i 4 Kannor watn i en Kitel at Kokas i en hal tima, sedan tager man garnet up och lägger deruti 8 lod Krap som tilförene är blöt, åter lägger man det samma garnet deruti, låter det Kokas sakta, som röres flitigt om, sedan tages det igien up och lägges 4 lod Swensk Victril deruti, röres wäl om och Kokas til deß det blir nog brunt.