251. [Dryck på mandlar, frön och rosenvatten]

Lästext

|172|

[Dryck på mandlar, frön och rosenvatten]

1 Söta utvalda mandlar 12 stycken

2 Citronkärnor

3 Augurkkärnor

4 Hampfrö

5 Rosenvatten

6 Kandisocker

7 De kärnor och hampfröet stötes först helt fint att det bliver som en salva och sedan slås litet källvatten eller rosenvatten där på och åter igen stötes och när det är litet stöt slås sedan ett halv kvarter vatten där uppå och omröres och igen silas och braf vattnet utkramas och sedan åter igen att stötas och vatten uppå slås och igen silas det att musten utur kärnorna utkommer och när det sedan är bliven allt igenom silat och lika som en mjölk då kan kandisockret tilläggas och även väl litet kanel och drickes då där ett skedblad.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |172|

  [Dryck på mandlar, frön och rosenvatten]

  sötta uthwalda mandlar 12 styken

  Sitron Kiärnor

  augurk Kiärnor

  ha[m]p fröö

  Roßen vatten

  Candij Soker

  de kiernor och hampfröet stötes först heelt fint att det blif:er Som en Salwa och sedan slås litet källwatn eller rosen watn där på och åter igen stötes och när det är litet stöt slås sedan ett half quarter watn där uppå och omröres och igen sijlas och braf watnet ut kramas och sedan åter igen att stötas och watn uppå Slås och igen sijlas det att musten utur kiernorna utkomer och när det sedan är blifwen alt igenom sijlat och lika som en miölk tå kan candj Sockret tilläggas och äf:en wähl litit Caneel och dreckes då där ett skieblad.