98. Pastej av rökt skinka

Lästext

Pastej av rökt skinka

1 Man tager en rökt skinka och flår av svålan och skär ut benen, sedan lägger man henne i blöt i tre dagar, så göres en deg av rågmjöl och kokande vatten vilket rörer med en slev eller kavla och görs där av en hård deg som det någonsin kan låta göra sig, lägges och där i bland så |66|stort stycke smör som ett ägg och skall degen väl vridas att degen bliver väl hård, sedan kavlas den ut och lägges uti pannan och så hackas färskt fläsk med vatten och lägges på degen samt en god del hackat persilja och hackat njurtalg med vatten, stött kanel och ingfära, sedan lägges skinkan där på och ovanskrevne kryddor på igen och så lägger man lock uppå, sedan bottnet är lagd i en vacker form efter skinkan och strykes över med äggevita och söt mjölk, och bakas i ugn.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  posteie af Röckt skincka

  Man tager en Röckt skincka och flår af suållan och skiär ut bennän sedan lägger man henne i blöt i trij dagar så giöres en deg af råhgmiöhl och Kockande watten wilcket Rörer med en slef ellär Kafla och giörs der af en hård deg som dett någonsin Kan låta giöra sig, lägges och der i bland så |66|stort stycke smör som ett ägg och skall deggen wäll wridas at degen blifwer wäll hård, sedan Kaflas den uth och lägges utij pannan och så hackas färst fläsk med watten och lägges på degen samt en god dehl hackat Persilija och hackat niurtalg med watten stöt Canel och ingfära sedan lägges skinckan der på och ofwan skrefne Kryddor på igen och så lägger man låck uppå sedan båtnet ähr lagd i en wacker form efter skinckan och stryckes öfwer med ägge wita och sött miölck, och backas i ugn.