207. Vinmos eller skum

Lästext

Vinmos eller skum

1 Man tager ½ stop franskt vin, citronsaft efter 6 citron, rivet citronskal, socker, 15 äggeblommor, en stött sockerskorpa eller en fin skorpa, vispas rätt väl allt medan det kokas att det bliver som ett mos eller skum, det måste vispas till det bliver kallt och skummig väl, slås så på fat och lägges sockerbröd uppå om man vill.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  win moß ellär skuum.

  Man tager ½ stop franst win Citron saftt eftter 6. Citron, Rifwet Citron skall socker 15. ägge blommor en stöt socker skorpa ellär en fin skorpa wißpas Rät wäll alt medan det Kockas at det blifwer som et moß ellär skuum det måste wißpas till det blifwer Kalt och skummig wäl slås so på faat och lägges socker bröd uppå om man will.