326. Ull att färga svart

Lästext

|231|

Hus-färgeri konst

Ull att färga svart

1 På ylletyg eller garn till 1 skålpund tager man 2 lod galläpplen som stötes smått och 2 lod gul bresilja, vilket kokas tillsammans med 4 kannor passervatten, som hos kardivanmakare finnes, en god halv timma, sedan lägges garnet däruti och kokar en halv timma. Därefter tages det åter upp och lägges 4 lod brun bresilja däruti i en påsa, som alltid behöves till tyget, men till strumpor eller tyg behöves ingen påsa. Sedan kokas det igen, halv timma därefter tager man 6 lod victril och strör ovan på garnet, som vändes hastigt om och kokas en god timma. Sedan kastas 2 lod svinister däruti när man skall taga kittelen ifrån elden, vändes så länge det är varmt och låter det stå över natten i samma soppa. Vill man hava garnet grått, så slår man av den svarta färgen något bort, innan man lägger det däruti, sedan tager man upp garnet och sköljer det. Vill man hava grå färga, så tager man den svarta färgan och slår 2 kannor vatten däruppå och låter det koka upp, därefter lägges det vita garnet däruti, låter det koka tills man får den färgan man åstundar.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |231|

  Hus-Färgeri Konst.

  ull at färga Swart.

  På ylle tyg eller garn till 1 Skålpund tager man 2 lod Galläplen som stötes smått. och 2 lod Guhl Brisilia, hwilket Kokas tilsammans med 4 Kannor passer watn, som hos Kardiwan makare finnes, en god half tima, sedan lägges garnet deruti och Kokar en half tima. derefter tages det åter up och lägges 4 lod brun Brisilia deruti i en posa, som altid behöfwes til tyget, men til strumpor eller tyg behöfwes ingen posa; Sedan Kokas det igien, half tima derefter tager man 6 lod victril och strör ofwan på garnet, som wändes hastigt om och Kokas en god tima. Sedan Kastas 2 lod Swinister deruti när man skall taga Kitelen ifrån elden wändes så länge det är warmt och låter det stå öfwer natten i samma soppa. Will man hafwa garnet grått, så slår man af den swarta färgen något bort, innan man lägger det deruti, sedan tager man up garnet och sköljer det. Wil man hafwa grå färga, så tager man den swarta färgan och slår 2 Kannor watn deruppå och låter det Koka up, derefter lägges det hwita garnet deruti låter det Koka tils man får den färgan man åstundar.