144. Befellamo

Lästext

Befellamo

1 Tag ett stycke oxkött av tjockaste låret, klappa det övermåttan väl på alla sidor, späck det med stora fläskbitar som först skall vältras i sönderskuren persilja, nejlikor, muskot, peppar och salt och måste fläskbitarna stickas nätt in och väl i köttet, så lägges det i en gryta som skall läggas små stickor först i bottnet i kors under köttet och där på fläsksvålen, sedan köttet så där på lagersbärsblad eller körsbärsblad vilket och skall läggas under och lemon skuren i tärningar och lök om man behagar, och ett stycke smör, så smetar man grytan väl fast och låter koka på sakta eld till dess man kan tro på att det är mjukt, rättas an och höses av feta soppan uppå.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Befellamo

  tag et stycke ox Kiöt af tiockaste låre Klapa det öfwer måtan wäll på alla sidor späck det med stora fläsk bitar som först skall wältras i sönder skuren perßilia näglickor muskot peppar och salt och måste fläsk bitarna stickas nät in och wäll i Kiötet så lägges det i en gryta som skall lägias små stickor först i båtnet i Korß under Kiötet och der på fläsk suållen sedan Kiöttet så der på lagersbärs blad ellär Kiärs bärs blad wilcket och skall lägias under och lemon skuren i tärningar och löck om man behagar, och et stycke smör så smetar man grytan wäll fast och låter Kocka på sachta eld till des man Kan troo på at det ähr miuckt, Rättas an och hößes af feta såppan uppå.