277. För frossan brukas

Lästext

|192|

För frossan brukas

1 Litet smått salt, och alun, stötes tillsammans hel smått, uti ett glas så stort som drar för 2 öre brännvin, och brännvin därtill, att det blir så tjockt som en lagom välling, och sedan supes därpå, en god sup brännvin, detta göres när frossan som bäst påstår. Sammaledes göres med torka ormar, om de bliva funne, så stötes de små och tages in i brännvin.

2 Eller och att dricka stomjölk, när den är hel varm.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |192|

  För Fråsan brukas.

  litet smått Salt, och alun, stötes till sammans hel smått, uti ett glas så stort som drar för 2. öre bränwijn, och bränwijn dertil, at det blir så tiockt som en lagom wälling, och sedan supes derpå, en god sup bränwijn, detta giöres när fråsan som bäst påstår. sammaledes giöres med torka ormar, om de blifwa fundne, så stötes de små och tages in i Bränwijn.

  Eller och, at dricka Stod miölck, när den är hel warm.