3. Att sylta klara körsbär

Lästext

Att sylta klara körsbär

1 Man tager bären och tager kärnorna ur dem och sedan tager man till ett skålpund bär lika mycke socker och kokar sirap och lägger bären där uti och låtes koka, och tag av dem och slå i ett stenkärl till andra dagen, så sila lagen ifrån och koka honom något litet först och lägg bären uti och låt dem koka till dess de bliva klara men intet att de gå sönder, på samma sätt syltas moreller.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  At sylta Klara Kiärßbär.

  Man tager bärän och tager Kiärnorna uhr dhem och sedan tager man till et skål: bär licka mycke såcker och Kockar Sirapp och lägger bären der utij och låter kocka, och tag af dem och slå i et sten Kiärl till andra dagen så silla lagen ifrån och Kocka honom något litet först och läg Bären utij och låt dem Kocka till des de blifwa Klara män intet at de gå sönder, på samma sät syltas moräller.