346. Concenellfärga på sidentyg

Lästext

Concenellfärga på sidentyg

1 Till ett skålpund tyg tager man ett lod oljana, halvtannat lod pottaska, vilket rives tillsammans i 2 kannor vatten, gör det sedan kokhett, därefter tages kittelen av och tyget lägges däruti, röres så länge till dess det bliver en grundfärg, därefter tages det upp, sköljes och torkas, sedan tager man 8 lod venetianisk alun, 4 lod vit vinsten, som smältes i 3 kannor vatten, så lägges det gula tyget däruti, som skall ligga över natten. Andre dagen sköljes det; därefter lägges de tu lod concenell, som tillförene haver |243|legat i blöt i rent vatten och låter det kokas upp. Sedan tages kittelen av och slås värman litet av, då tyget lägges däruti, som skall ligga där så länge till dess det bliver kallt, sedan tages det upp, torkas utan sköljning. Vill man hava hög rosenröd, så brukar man samma concenellfärg, allenast man intet brukar gult där till.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Concenell Färga på Sidentyg.

  Till ett skålpund tyg tager man ett lod oljana, halftannat lod potaska, hwilket rifwes tilsammans i 2 Kannor watn, giör det sedan Kokhett, derefter tages Kittelen af och tyget lägges deruti, röres så länge till deß det blifwer en Grundfärg, derefter tages det up, sköljes och torkas, sedan tager man 8 lod Venetianisk alun, 4 lod hwit winsten, som smältes i 3 Kannor watn, så lägges det gola tyget deruti, som skall ligga öfwer natten, Andre dagen sköljes det; derefter lägges de tu lod concenell, som tilförene hafwer |243|legat i blöt i rent watn och låter det Kokas up. Sedan tages Kitelen af och slås wärman litet af, då tyget lägges deruti, som skall ligga der så länge till deß det blifwer Kalt, sedan tages det up, torkas utan sköllning. Will man hafwa hög Rosenröd, så brukar man samma concenell färg, allenast man intet brukar Gohlt der till.