29. En kokpudding

Lästext

En kokpudding

1 ½ stop mjölk, 12 ägg med vitan och gulan, mycket väl hackat njurtalg, skirat smör, 2 rivna semlor, litet vetemjöl, socker, muskotblommor, kardemummor, litet nejlikor, kanel, russin, korinter, där med sätter man det på elden och rörer rätt väl uti en malmgryta till dess att allt är väl blandat, så tager man en ren servett och smörjer med smör och strör rivet bröd där uti, slås så det sammanblandade där uti och kokas uti 2 timmar i en köttsoppa, göres sedan en soppa av söt grädda, citronsaft eller vin och äggeblommor och socker och slås där över sedan den är lagder på fatet.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  En Kock puding.

  ½ stop miölck 12 ägg med witan och gulan mycket wäll hackat niur talg skirat smör 2. Rifna simblor litet wetmiöhl Socker muskotb: Cardemummor litet näglickor Canel Rußin Cori[n]ter, der med sätter man det på elden och Rörer Rät wäll utij en malm gryta till des at alt ähr wäll blandat, så tager man en Ren Serwet och smörjer med smör och strör Rif:i Bröd der utij slås så det samman blandade där utij och Kockas utij 2. timmar i en Kiötsåppa, giöres sedan en såppa af sööt grädda Sitron saft eller win och äggeblommor och socker och slås der öf:er sedan den ähr lagder på fattet.