83. Vinmunkar

Lästext

Vinmunkar

1 Till vart ägg tager man ett skedblad vatten, litet korinter, muskotblommor och saffran, sedan röres med rivet bröd där uti, det bliver som en deg, sedan slås skirat smör litet där uti och bakas som andra munkar i |53|panna till dess de bliva bruna, sedan lägger man dem i en kruka och slår halvparten vin och vatten på dem att soppan står över väl och lägger socker och kanel där uti och låter det koka något där uti, så äro de färdiga.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  win munckar

  till wart ägg tager man et skieblad watten litet corinter muskotb: och Safveran sedan Röres med Rifwet bröd der utij det blifwer som en deg sedan slås skiert smör litet der utij och backas som andra munckar i |53|panna till des de blifwa Brunna sedan lägger man dem i en Krucka och slår halfparten win och watten på dem at såppan står öfwer wäll och lägger socker och canell der utij och låtter det Kocka något der utij så ähro de färdiga.