99. Små pastejer av oxtungor

Lästext

Små pastejer av oxtungor

1 Man tager en färsk oxtunga och kokar henne och flår skinnet av, sedan hon är mjuk så hackas |67|hon små, sedan stuvas det med vin och litet vatten, socker och kanel, litet sönderskurit lemon och korinter, mandel skuren i rimsor, när det väl är stuvat låter man det bliva kallt, så görs pastejedeg och lägges i små formar och lägges föreskrevne fyllning uti och sedan lock uppå, krusas nätt i kring. NB: för än locket lägges på skall man lägga i var form om man haver en ostra som är färsk eller en skiva färsk citron, kanel och socker, bakas i ugn.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  små posteye af oxtungor

  Man tager en färsk oxtunga och Kockar henne och flår skinnet af sedan hon ähr miuck så hackas |67|hon små sedan stufwas det med win och litet watten socker och canel litet sönder skurit lemon och corinter mandel skuren i Rimsor när det wäll ähr stufwat låtter man det blifwa Kalt så giörs posteie deg och lägges i små formar och lägges föreskrefne fylning utij och sedan låck uppå Krußas nätt i Kring. NB: för än låcket lägges på skall man läggia i war form om man haf:er en ostra som ähr färsk ellär en skifwa färsk Citron, Canel och socker, backas i ugn.