128. Fylla kräftor att hava till soppor och pastejer

128. Fylla kräftor att hava till soppor och pastejer

Lästext

Fylla kräftor att hava till soppor och pastejer

1 Man kokar och skalar kräftona |87|och tager allt köttet och det gula som sitter kring skalen och hackar rätt smått, så tages några skedblad söt grädda, två eller tre äggblommor, litet rivet bröd, grön persilja, muskotblommor, saffran och litet salt, här kan ej sättas något mått utan man kan taga det ena efter det andra, och måste lagas att fyllningen bliver lagom hård, så tages ett skal och lägges i en köttsoppa, om det är lagom kokas allt och brukas i vad man behagar, i soppor eller pastejer eller gröna ärter eller att garnera kring fat.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Fylla Kräfttor at hafwa till såppor och posteiier

  man Kockar och skallar Kräfttonna |87|och tager alt Kiötet och det guhla som sitter Kring skallen och hackar Rät småt så tages några skiedblad söt grädda tuå eller tre ägg blommor litet Rifwet bröd grön persilija muskotb: Safweran och litet salt, här Kan ehij settas något måt utan man Kan taga det enna efter det andra, och måste lagas at fylningen blifwer lagom hård så tages et skall och lägges i en Kiöt soppa, om det ähr lagom Kockas alt och bruckas i wad man behagar i soppor eller posteyer ellär grönna ärter ellär at garnera Kring faat.