92. Att göra pastej av kycklingar eller lamm

92. Att göra pastej av kycklingar eller lamm

Lästext

Att göra pastej av kycklingar eller lamm

1 När kycklingarne äro rengjorda skäras de i vackra stycken, |60|tages ett stycke gott smör och lägges i en kastrull, när det är smält lägges kycklingarna där uti med hel peppar, nejlikor, lök, persilja och salt, sättes sedan på elden och kastas väl om, sedan slås vatten där på, när det är koka tages kycklingarna upp ur soppan, lägges frikadeller, murklor, oxegommor, citron, rivet bröd, ansjovis, basilika, detta kokas först allt uti soppan och lägges sedan i pastejn med pastejdeg över och bakas i ugn, så är det färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  at giöra posteye af Kycklingar ellär lamb

  När Kyckelingarne äro Ren giorda skiäras de i wackra stycken |60|tages et stycke gåt smör och lägges i en Castrul när det ähr smählt läggiäs Kyckelingarna der utij med hel peppar neglickor löck Perßilia och salt sättes sedan på elden och Kastas wäl om sedan slås watten der på när det ähr Kocka tages Kycklingarna upp ur såppan lägges frecadeller murklor oxße gommor Citron Rifwet bröd ansiovis Basilica detta Kockas först alt utij soppan och lägges sedan i pastein med Pasteie deg öfwer och backas i ugn så ähr det färdigt.