71. Ett slags pannekakor av sur grädda rätt goda

71. Ett slags pannekakor av sur grädda rätt goda

Lästext

Ett slags pannekakor av sur grädda rätt goda

1 Man tager av en bunke sur grädda, där till 8 ägg, en del skirat smör, litet rosenvatten, socker och kardemummor, sedan vispas det väl och så tages där till gott vetemjöl att det bliver så tjockt att det ringar sig när det kommer av vispen, så bakas i runda stekepannor i små tunna kakor och vändas att de bliva gulbruna på bägge sidor, så äro de färdiga.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  et slags panne Kackor af suurt grädda Rät goda

  Man tager af en buncke suur grädda der till 8. ägg en dehl skiert smör litet Roßen watten såcker och Cardemummor sedan wißpas det wäll och så tages der till gått wette miöhl at det blifwer så tiockt at det Ringar sig när det Kommer af wißpen, så Backas i Runda stecke pannor i små tunna Kackor och wändas at de blifwa guhl brunna på begge sijdor så ähro de färdiga.