10. Mos av allahanda slags bär

10. Mos av allahanda slags bär

Lästext

|6|

Mos av allahanda slags bär

1 Krames bären sönder och lockas genom en bojspåsa eller eljest väl silas, tages lika mycket socker som bärsaft vilket kan mätas med en bägare, låter så kokas och väl skummas till det bliver så att det stannar på en tallrik när det blir kallt, till smultronsmos tages något mindre socker som lag, sammaledes till hallonmos. NB: förvaras i glasburkar.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |6|

  Moß af alla handa slags bär

  Krames Bärän sönder och lockas genom en boijs påßa eller älijest wäll sillas tages licka mycket såcker som bärsaft wilcket Kan mätas med en bägare, låter så Kockas och wäll skummas till det blifwer så att det stannar på en taldrick när det blir Kalt, till smultråns moß tages något mindre såcker som lag sammaledes till hallon moß NB: förwaras i glas burckar.