340. Celadon

Lästext

Celadon

1 Till ett skålpund tyg eller garn tager man 2 kannor ölättika, 4 lod spanskgröna som lägges däruti blöt, och göres ljumt och ligger uti 2 timmor, sedan tages det upp, torkas och hanteras eller röres åter uti soppan så länge och tills att färgan är ur, man gör ock 3 kannor hett vatten och 2 lod venedisk tvål där uti som kokas upp och vispas hastigt, varuti man garnet med största hast och iver svalpar av och an, sedan tages det upp och sköljes i kallt vatten.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Seladon.

  Till et skålpund tyg eller garn tager man 2 Kannor öhl ätticka 4 lod Spansk gröna som lägges deruti blöt, och giöres liumt och ligger uti 2 timor, sedan tages det up torkas och handteras eller röres åter uti soppan så länge och tils at färgan är uhr, man giör ock 3 Kannor hett watn och 2 lod Venedisk twål der uti som Kokas up och wispas hastigt, hwaruti man garnet med största hast och ifwer sqwalpar af och an, sedan tages det up och sköljes i Kalt watn.