337. Oäkta scharlakan att färga

Lästext

Oäkta scharlakan att färga

1 Till ett skålpund tyg eller garn tager man halvt lod oljana och halvt lod pottaska, det lägger man i 2 kannor vatten och rives oljana däruti och låter det ligga 2 timmar, sedan tages det upp och sköljes därefter i 3 kannor vatten och 2 nävor vetekli kokas tillsammans och lägges garnet däruti, som skall en god timma kokas, sedan tages det och upphänges över natten, samma dag lägges 10 lod äkta färnbock i blöt, andra dagen så kokar man det med 4 kannor vatten 1 timma, sedan häller man av det och lägges garnet däruti, så länge och till dess det bliver kallt, som därefter sköljes och torkas.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Oächta skarlakan at färga.

  Till ett skålpund tyg eller Garn tager man halft lod oljana och halft lod Potaska, det lägger man i 2 Kannor watn och rifwes oljana deruti och låter det ligga 2 timar, sedan tages det up och sköljes derefter i 3 Kannor watn och 2 näfwor hweteklid Kokas tilsammans och lägges Garnet deruti, som skall en god tima Kokas, sedan tages det och uphänges öfwer natten, samma dag lägges 10 lod ächta Fernbock i blöt, andra dagen så Kokar man det med 4 Kannor watn 1 tima, sedan häller man af det och lägges Garnet deruti, så länge och til deß det blifwer Kalt, som derefter sköljes och torkas.