218. En skön mjölkrätt

Lästext

|146|

En skön mjölkrätt

1 Tag en kanna söt mjölk, låt den koka upp, när den som bäst kokar slår man där uti 20 stycken välvispade ägg och låter det bli till ost, lyft den strax av elden, när den är stannad öses osten uti ett durkslag och vasslan rinner väl utav, sedan lägges osten i en kruka eller stort fat och klappas väl med en slev eller stadig visp, lägg där till 20 skedblad fint siktat socker, 20 skedblad skirt smör och arbeta rätt dikt att det blir segt som en deg, låt det litet stå och stanna, sedan tages det med en sked och lägges varvtals på fatet, var över man kan slå vin eller ock söt grädda med kanel och socker, så är det färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |146|

  En Skiön miölk rätt

  Tag en kanna söt miölk låt dän koka up när dän som bäst kokar slår man där utji 20 st:n wäl wispade ägg och låter thet bli till ost, lyftt dän strax af elden när dän är stadnad öses osten utji ett dörslag och waslan rin[n]er wäl utjaf, sedan läg[g]es osten i en kruka ä:r stort fat och klappas wäl med en slef ä:r stadig wisp läg där till 20 skiedblad fint siktat Soker 20 skieblad Skirt smör och arbeta rätt dickt att thet blir segt som en deg, lät thet litet stå och stadna sedan tages thet mäd en skied och lägges hwarftals på fatet hwar öf:r man kan slå wijn ä:r ock söt grädda mäd Canel och Såker så är thet färdigt