265. Till att insylta augurkur

Lästext

Till att insylta augurkur

1 När de äro av tagne, skall man lägga dem en natt uti kallt källevatten, och sedan lägga dem i en fjärding, varvtals, emellan vart varv vinbärslöv och dilleklasar, lakan skall väl kokas och allt medan lakan kokas skall han skummas, sedan låta stå honom till den bliver kall, och så slå honom uppå att det står väl över dem etc.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  till at insylta augurkur.

  när de äro af tagne, skall man legga dem en nat utj Kalt Kielle watten, och sedan lägga dem i En fierding warf tahls, emellan wart warf win bärs löf och dille Klaßor, Lackan skall wähl Kockas och alt medan Lackan Kockas skall han skummas, sedan låtta stå honom till den blifwer Kall, ock så slå honom uppå att det står wähl öfwer dem et:a.