73. Lemontårta

Lästext

|47|

Lemontårta

1 Man tager lemon och skär i små skivor rätt som man skärer äpplen till en tårta, det lägger man i söt mjölk i blöt över natten, så slår man mjölken av dem och slår litet vin och vatten på dem och väl socker och kanel och korinter, och det låter koka till dess de bliva helt klara, så är de nog, sedan gör man en smör deg och lägger i pannan och förbemälte uti med socker och kanel på, sedan där över och gräddas i ugn eller med eld över och under, så är han färdig.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |47|

  Lemon tårta

  man tager Lemon och skiär i små skifwor Rät som man skiärer äpplän till en tårta, det legger man i sööt miölck i blöt öfwer natten så slår man miölcken af dem och slår litet win och watten på dem och wäll såcker och canel och corenter, och det låtter Kocka till des de blifwa helt Klara så ährr de nog sedan giör man en smör deg och lägger i pannan och förbemälte utij med socker och Canell på, sedan der öfwer och gräddas i ugn ellär med eld öfwer och under så ähr han färdig.