347. Än celadon

Lästext

Än celadon

1 Man tager till ett skålpund sidentyg 2 kannor vinättika, lägger 4 lod spanskgröna över natten i blöt uti vinättika, andra dagen skall man ljumma ättikan med färgan, som är där uti, vilken röres väl om, som skall ligga i 2 timmar, sedan röres det upp och torkas, vilket man så ofta gör i samma färg, tills hela färgan blir intorkad, därefter tager man 3 kannor vatten och låter det koka med 2 lod venedisk tvål, vilken måste vispas rätt väl och tages sedan kittelen av, och tyget sköljes rätt i en hast däruti, och åter in i kallt vatten och sist torkas det.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Än Celadon.

  Man tager till ett Skålpund Sidentyg 2 Kannor winätticka, lägger 4 lod Spansk gröna öfwer natten i blöt uti winätticka, andra dagen skall man liuma ättickan med Färgan, som är der uti, hwilken röres wäl om, som skall ligga i 2 timar, sedan röres det up och torkas, hwilket man så ofta giör i samma färg, tils hela färgan blir intorkad, derefter tager man 3 Kannor watn och låter det Koka med 2 lod Venedisk twål, hwilken måste wispas rätt wäl och tages sedan Kitelen af, och tyget sköljes rätt i en hast deruti, och åter in i Kalt watn och sidst torkas det.