234. Att sylta ingefära

Lästext

|158|

Att sylta ingefära

1 Tag en fem skålpund vit ingefära eller så mycket man behagar, sätt henne i blöt uti kallgjord lut, en 6 dagar, när det är skett, slås luten av henne och rent vatten på henne och låt det sedan koka, att man kan gnugga ingefäron sönder, eller krysta den sönder mellan fingren, när det är skett, så slås det vattnet utav, lägg henne på ett bord över natten, emellertid koka sirap av socker, och låt honom bliva kall, lägg ingefäran i en stenkruka, och slå sirapen på då hon är kall, när sirapen blir tunn, koka upp honom med socker att han bliver tjock, och slå på då han är kall och så gör man flera gångor, tills han blir bra tjock, då han håller sig och intet blir för tunn, så är han färdig.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |158|

  at sylta Ingefera

  Tag en femb ℔ hwit ingefära eller så mycket man behagar, sätt henne i blöt utj Kall giord lut, en 6 dagar, när det är skiedt, slås luten af henne och Rent watten på henne och låt det sedan Koka, at man Kan gnugga Ingefäron sönder, eller Krysta den sönder melan fingrän, när det är skiedt, så slås det watnet utaf, läg henne på et bord öfwer natten, emedlertid Koka sirap af såcker, och let honom blifwa Kall läg ingefäran i en sten Krucka, och slå sirapen på då hon är Kall när sirapen blir tunn, Kocka up honom med såker at han blifwer tiock, och slå på då han är Kall och så giör man flera gongor, tils han blir bra tiok, då han håller sig och intet blir för tun, så är han färdig.