242. En sur rivebrödskaka

Lästext

En sur rivebrödskaka

1 Först river man gott surt limpebröd, riv och så vetebröd, sedan lägger man varv|162|tals i pannan, först strös surt bröd och litet vetebröd men mest av det sura, så slås 2 eller 3 skedblad gott skirt smör runt om kring pannan, sedan skales äpplen, och skäres i skivor, och i varven strös sedan rivet socker och korinter.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  En sur Rifwebröds Kaka

  först Rifwer man godt surt limpe bröd Rif och så wete bröd sedan lägger man warf|162|tals i pannan först strös surt bröd och litet wete bröd men mäst af det sura, så slås 2 ell[e]r 3. skiedblad godt skirt smör Runt om Kring pan[n]an sedan skalles äplen, och skieres i skifwor, och i warfwen strös sedan Rifwit soker och Corinter.