173. Mandelkies

Lästext

Mandelkies

1 Ett halvt stop söt grädda, ½ skålpund väl fint stött mandel, 10 ägg, röres och vispas väl och rosenvatten var uti och mandlorna stötas, slå så uti ett djupt fat eller uti en tennkanna och kokan över eller uti en vattengryta till det stannar, bäst är det i ett fat, så slås det på ett fat med vin, socker och kanel över.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  mandel Kieß

  et halftt: stop: sööt grädda ½ skå: wäll fint stöt mandel 10. ägg Röres och wißpas wäll och Roßen waten war utj och mandlorna stötas slå så utj et diupt faat ellär utj en ten kanna och Kockan öfwer ellär utj en waten gryta till det stannar, best ähr det i ett faat så slås det på et faat med win socker och Canel öfwer.