191. Att baka citronsockerbröd

Lästext

Att baka citronsockerbröd

1 Man tager 2:ne citroner, river väl utav det gula skalet, klappar så 3:ne äggevitor väl ihop med citroner, tag siktat fint socker och göras deg där av, baka så i små kringlor eller kakor vilka sättes på papper och bakas imellan 2:ne spjäll eller en tårtpanna till de bliva bruna ovan på, så tages sakta med en kniv från papperet.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  at backa Citron socker bröd

  Man tager 2ne Citronner Rifwer wäll utaf det guhla skallet Klappar så 3ne ägge witar wäll ihop med Citroner tag sigtat fint socker och giöras deg där af backa så i små Kringlor ellär Kackor wilcka sättes på papper och backas imellan 2ne spiäld ellär en tortpanna till de blifwa brunna ofwan på så tages sagta med en Knif från papperet.