352. Grön färga att göra

Lästext

Grön färga att göra

1 Till ett skålpund lärft eller tråd tager man 4 lod saftgröna, lägger det i blöt i ett stop vatten över natten, andre dagen river man hel smått, sedan tages en kanna vatten och blandas där till rätt väl och gnuggas trån eller lärftet däruti, sedan vrides det upp och torkas, därefter doppas det åter, till dess färgan är allt, sedan torkas det.

 

2 Se mera framföre pagina 149 etc.

||||||||||

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Grön Färga at giöra.

  Till ett skålpund lärft eller tråd tager man 4 lod Saftgröna, lägger det i blöt i ett stop watn öfwer natten, andre dagen rifwer man hel smått, sedan tages en Kanna watn och blandas der til rätt wäl och gnuggas trån eller lärftet deruti, sedan wrides det up och torkas, derefter doppas det åter, til deß Färgan är alt, sedan torkas det.

   

  Se mera framföre pag: 149. etc:

  ||||||||||