1. Att sylta krusbär

Lästext

|1|

Att sylta krusbär

1 Till ett skålpund bär ett skålpund socker, när bärena äro fullväxte och ännu hårda tager man dem och skärer ett hål på sidan och petar ut kärnan med en penna och lägger dem i kallt vatten, sedan tages en panna av mässing eller malmgryta, sättes på elden med bären till dess att små pärlor kommer över vattnet men intet skall de sjuda upp, sedan tages det av elden och står i pannan över natten i vattnet, andra dagen silas vattnet i från och slås annat vatten på och sättes på elden på samma sätt och tredje dagen även samma leds, fjärde dagen tages lika mycket socker som bär, sockret stötes och slås par slevar vatten [på] och kokas till lagom sirap, sedan lägger man bären där uti och låter litet med sakta eld koka, låter så stå till andra |2|dagen, sedan silar man sirapen ifrån och låter honom åter koka till dess han bliver tjock och lägg så bärena där uti och låt det småkokas till dess de klarna men intet att de koka sönder, sedan förvaras i glasburkar eller i holländska burkar, de stora gröna bären är bäst som intet är ludna.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |1|

  at Sylta Krußbär.

  till et skåhl. bär et skåhlp: Såcker när bäränna ähro fulwäxte och ännu hårda tager man dem och skiärer et håhl på sidan och petar ut Kiärnan med en penna och lägger dem i Kalt waten sedan tages en panna af mäßing eller malm gryta settes på elden med Bärän till des at små pärlor Kommer öfwer watnet men intet skall de siuda upp. sedan tages det af elden och står i pannan öfwer naten i watnet andra dagen sillas watnet i från och slås annat waten på och sättes på elden på samma sät och trädije dagen äfwen samma leds, fierde dagen tages licka mycket såcker som bär såckret stötes och slås par slefwar watten [på] och Kockas till lagom sijrapp. sedan lägger man bären der utij och låtter littet med sackta eld Kocka, låtter så stå til andra |2|dagen sedan silar man sirappen ifrån och låter honom åter Kocka till des han blifwer tiock och lägg så bärenna der utj och låt det små Kockas till des de Klarna men intet at de Kocka sönder sedan förwaras i glas burckar eller i hålenska burckar, de stora grönna bären ähr Bäst som intet ähr ludna;