198. Goda vetekakor

Lästext

|133|

Goda vetekakor

1 Man gör en lagom deg med socker uti, när den jäst och man skall slå upp den skall man lägga väl tvätta smör halvparten så mycke som degen är och kavlas mycke väl, bakas i tunna kakor och spåras i kring, krusas om man behagar, naggas väl i genom, när de äro väl jäste sättes i ugn att de bliva gulbruna, tages sedan ut och efter en stund sättes in igen så bliva de möra.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |133|

  goda wete Kackor.

  Man giör en lagom deg med socker utj när den jäst och man skall slå up den skall man lägia wäll tuätta smör halfparten så mycke som degän ähr och Kaflas mycke wäll backas i tunna Kackor och spåras i Kring Krußas om man behagar naggas wäll i genom när de ähro wäll jäste settäs i ung at de blifwa guhl bruna, tages sedan ut och eftter en stund settäs in igen så blifwa de möra.