334. Ylle att färga äkta ponso

Lästext

Ylle att färga äkta ponso

1 Till ett skålpund garn eller tyg tar man 2 lod vit vinsten, en näva vetekli, vilket lägges tillsammans i en förtent kittel, så kokas 4 kannor vatten upp, varuti tyget eller garnet lägges och kokas en god timma, som röres flitigt om, sedan tages det upp och hänges över natten, andra dagen sköljes det, men den samma dagen som garnet betas, sätter man 2 lod skedvatten uti en glasflaska med 4 lod regn- eller sjövatten, sedan smälter man ett halvt lod engelskt tenn och klappar det smått som lägges sedan uti flaskan där skedvattnet är, bindes väl tillsammans över natten. Samma dag som man sätter skedvatten, så lägger man uti ett kvarter vatten 2 lod fint concenell sönderstött, andra dagen när garnet sköljes, slår man uti en förtent kittel 3 kannor vatten, därefter kokas concenellen upp och slås det klara av skedvattnet däruti, som röres väl om, sedan lägges det betade garnet däruti, som kokas så länge till dess det vattnet bliver klart, sedan tages det upp, låter vattnet rinna av sig själv, sköljes och torkas.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Ylle at färga ächta Ponso.

  Till ett skålpund garn eller tyg tar man 2 lod hwit winsten, en näfwa hweteklid, hwilket lägges tilsammans i en förtent Kitel, så Kokas 4 Kannor watn up, hwaruti tyget eller garnet lägges och Kokas en god tima, som röres flitigt om, sedan tages det up och hänges öfwer natten, andra dagen sköljes det, men den samma dagen som garnet betas, sätter man 2 lod skedwatn uti en glasflaska med 4 lod regn- eller siöwatn, sedan smälter man et halft lod Ängelskt teen och Klappar det smått som lägges sedan uti flaskan der skedwatnet är, bindes wäl tilsammans öfwer natten. Samma dag som man sätter skedwatn, så lägger man uti ett Qwarter watn 2 lod fint concenell sönderstött, andra dagen när garnet sköljes, slår man uti en förtent Kitel 3 Kannor watn, derefter Kokas concenellen up och slås det Klara af skedwatnet deruti, som röres wäl om, sedan lägges det betade garnet deruti, som Kokas så länge til deß det watnet blifwer Klart, sedan tages det up, låter watnet rinna af sig sielf, sköljes och torkas.